Sıkça Sorulan Sorular

Aklınızdaki soruları iletişim hattımızdan bize her zaman ücretsiz danışabilirsiniz, ancak biz yine de belli başlı soruları sizin için cevapladık;

Soru&Cevaplar

Mezoterapi nedir?

Mesoderm kaynaklı organ patojilerinin iyileşmesini amaçlayan bitkisel veya farmakolojik ilaçların bölgesel, küçük dozlarda, özel iğneler ve özel tekniklerle cilt içi enjeksiyonu uygulamasıdır.

İğnesiz mezoterapi, ürünün cilt içine iğne olmadan elektroporasyon yöntemi ile verilmesidir.

Mezoterapinin tedavi için kullanılabileceği durumlar:

 • Trigeminis nevraljileri, Serviko-brakiyal nevraljiler
 • Eklem dejenerasyonu sonrası oluşacak ağrı, sertlik, şişlikler ve hareket kısıtlılığı
 • Bağ dokusu patolojisine ait ağrı, kızarıklık ve hareket kısıtlılığı hidrolipodistrofiler- yangısız selülit
 • Akut ve kronik yumuşak doku zorlanmalarındaki ağrı, kızarıklık ve hareket kısıtlılığı
 • Miyofasiyal ağrı sendromu
 • Migren baş ağrıları
 • Mikro dolaşım bozukluğuna bağlı ödemlerde destekleyici
 • Keloid, alopesiai akne gibi cilt patolojilerinin tedavisinde destekleyici
 • Spazmodik patolojilere bağlı ağrılarda
 • İmmün sistemi güçlendirme
 • Yumuşak doku spor yaralanmalarında
 • Artritler, romatoid poliartritler, akut romatizmalar gibi patolojileri
 • Arteritler, mikro-dolaşım sorunları, jinekoloji ve doğum vasküler patolojileri
 • Hipertansiyon, hemipleji, serebralpasli gibi hastalıklarda genel rehabilitasyon uygulamalarına yardımcı olarak kullanılabilir
 • Saçlı deri
Kayropraktik nedir?

Kayropraktik; kas, omurga ve iskelet sisteminin biyomekanik bozuklukları ve bunun sinir sistemi üzerinde oluşturduğu sorunları önlemesiyle ilgilenen destekleyici bir uygulama alanıdır. Uygun hastalarda normal mekanik hareketliliği yitirmiş eklemleri elle uygulanan tekniklerle düzeltme üzerine yoğunlaşır.

Kayropraksi uygulanabilecek durumlar:

 • Akut ve kronik boyun ve bel ağrısı
 • Kronik servikal bölge kaynaklı baş ağrısı
 • Ani fleksiyon-ekstansiyon zorlanmalarıyla ilişkili ağrılar
 • Lomber spinal stenozun erken konservatif tedavisi
 • Lomberi torakal ve servikal disk hernilerinin erkek konservatif tedavisi
 • Akut ve kronik yumuşak doku zorlanmaları
 • Miyofasiyal ağrı sendromu
 • Mesleki ve spor ile ilişkili rekreasyonel kas-iskelet sistemi yaralanmaları
 • Geriatrik yaş grubunun osteoartrit vb. kas-iskelet sistemi sorunları
 • Mekanik faset eklem kaynaklı, biyomekanik disfonksiyonlar
 • Koksiks ağrısı
 • Postürel Skolyoz
 • Progresif motor defisit ve kauda equine sendromu saptanmayan sinir kökü irritasyonları
 • Omuz, sakroiliak eklem, temporamandibuler eklem, kalça, diz, el, ayak eklem disfonksiyonları
Homeopati nedir?

Homeopati, kişiye özgü seçilmiş homeopatik ilaçlar ile sağlık durumunu iyileştirmeyi hedef alan bütüncül bir uygulama yöntemidir.

Homeopati Uygulanabilecek Durumlar

 • Gerilim tipi ve migren gibi organik olmayan baş ağrıları
 • Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi
 • Uykusuzluk
 • Kronik yorgunluk sendromu, fibromiyalji, irritabl bağırsak sendromu
 • Egzama, alerjik astım, alerjik rinit
 • Romatizmal hastalıklara ait artrit, kronik ağrı, ağız kuruluğu gibi durumlarda
 • Solumun yolları hastalıklarına ait burun akıntısı, burun tıkanıklığı, öksürük, ateş, yutma güçlüğü, stomatit gibi durumlarda
 • Kemoterapi yan etkileri olan bulantı, kusma, stomatit, ağız kuruluğu
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı alanlarda tedaviye destek amaçlı
 • Sindirim sistemi hastalıklarına ait Gastro-Özefajial Reflü ve gastrite bağlı mide ağrısı ve yanmasında, bulantı, kusma, ishal gibi durumlarda
 • Premenstruel Sendrom, dismenore, infertilite
 • Variköz ven postoperatif hematom ve ağrının azaltılması gibi durumlar
 • Kas-iskelet sisteminin mekanik ağrısı
 • Diş Ağrıları
 • Ürolitiyazis ağrısı
 • Doğum sancısı
 • Sinir kökü irritasyonları
 • Çocukta periopertif dönemde destekleyici
 • Bağımlılık tedavisinde destekleyici
 • Kemoterapi ve radyoterapinin bulantı, kusma, ağrı kuruluğu, anksiyete, radyodermatit yan etkilerinin azaltılmasında
 • Postoperatif ağrı, ajitasyon, ödem, yara iyileşmesi şikâyetlerin azaltılmasında
 • Travmaların iyileşme süresinin kısaltılması
 • Anksiyete
Spinal Stenoz Nedir?

Spinal stenoz, omuriliğin geçtiği kanal ve omurilikten çıkan sinirlerin geçtiği deliklerin daralması ile gelişir. Omurilik daralması omurganızda daralmaya neden olur. Daralma sinir ve omurilik üzerine baskı yapar ve ağrıya neden olabilir. Genellikle ileri yaşlarda görülür ancak omurga hasarı veya dar omurilik kanalı olan gençler de risk altındadır. Artrit ve skolyoz gibi hastalıklar spinal stenoza da neden olabilir.

Skolyoz Nedir?

Skolyoz omurganın 3 boyutlu düzlemde eğriliği oalrak tanımlanır ve birçok sebebi vardır. Erken tanı konulan skolyozda doğru korse tedavisi başarılı sonuçlar verir. Omurganın en sık rastlanılan çocukluk çağı deformitesi olan skolyoz sıklıkla 9-14 yaş arasında ortaya çıkar. Daha küçük çocuklarda hatta bebeklerde de skolyoz görülür. Skolyoz, erkek çocuklarda da görülür fakat kızlarda daha ilerleyicidir. Halen skolyozun nedeni tam olarak bilinmemektedir.

Skolyoz vücut kozmetik görünümünü olumsuz etkiler ve çocuklarda psikolojik sorunlara neden olur. İlerlemiş ve yüksek açılı skolyozda ağrı, solunum sıkıntısı ve egzersiz kapasitesinde zorlanma oluşabilir.

Skolyozda tanı çocuğun uzman hekim tarafından muayenesi ile genellikle kolaylıkla teşhis edilir. Fakat skolyozun yeri ve açısını tespit etmek için omurga filmlerine başvurulur. Nadiren skolyoza başka hastalıklar da neden olabileceğinden MR ve tomografi gibi bazen ileri tetkik yöntemlerine de başvurulur. Skolyozun kontrolü sırasında sıklıkla radyolojik incelemeler devam ettirilir. Fakat son yıllarda yapılan araştırmalarda büyüyen çocukta kurşun korunma olmayan, radyasyon dozu yüksek ışınların bazı organlarda istenmeyen sağlık sorunlarına ve hatta ilerleyen yaşta kansere zemin hazırlayabileceği belirtilmektedir. Bu nedenle X ışını içermeyen, eğriliği takip imkanı veren vücut topografik analiz sistemleri birçok ülkede altın standart olarak görülmektedir.

Boyun Fıtığı Nedir?

Boyun fıtığı, omurga üzerinde bulunan omurlar birbirine diskler ile bağlıdır. Omurlar arasında bulunan jel benzeri yapıdaki diskler boyun hareketlerin yapılmasına olanak tanır. Bazı durumlarda disk üzerinde bozulma, zedelenme ve yırtılma sonucu özelliğini kaybederek doğal pozisyonunu kaybederek omurların arasından çıkar; sinirlerin ve omuriliğin geçtiği kanala doğru kayar. Servikal disk hernisi olarak adlandırılan bu durumda kollarda ağrı, sızlama, his kaybı ve güçsüzlük oluşur. Nadiren bacaklarda da güçsüzlük görülebilir. Nöroşirurji uzmanı tarafından tanısı konarak tedavisi düzenlenir.

Bel Fıtığı Nedir?

Lomber disk hernisi ya da bilinen diğer adıyla bel fıtığı, omurga üzerinde bulunan omurlar arasında gelişir. Omurların arasında bulunan, birbirine bağlayan ve esneklik sağlayarak yastıksı bir görev gören jel benzeri bağ dokusu, diğer adıyla disk, yaşlılığa bağlı olarak su kaybetmesi ile işlevini kaybetmeye başlayabilir veya dokunun yüklenme kapasitesinin düşmesinden sonra kapasitesinin üstünde yüklerler karşılaştığında fıtıklar oluşabilir. Bunun sonucunda doğal konumundan çıkarak bel fıtığını oluşturur. Bel fıtığı çoğunlukla bel bölgesinde bulunan en hareketli olan disklerde  oluşur.

 Belirtileri nelerdir ?

 • Bel ağrısı
 • Bacaklarda ağrı ve uyuşma,
 • Ayaklarda güçsüzlük
 • Uzun süre ayakta durmada artan ağrı ile karakterizedir.

Tedavisi Nedir ?

Bel fıtıkları cerrahi dışı olarak tedavi edilebilir çok ileri vakalarda cerrahi gerekmektedir. Cerrahi olmayan tedavi yöntemleri genellikle

 • İstirahat,
 • Modern Fizyoterapi ,
 • Antienflamatuvar ve ağrı kesici ilaçlar,
 • Egzersiz,
 • Enjeksiyonlar
 • Manuel Terapi
 • Geleneksel Tıp uygulamaları
 • Kuru iğneleme
 • Kinezyo tape uygulması

  Cerrahi dışı tedavilerle iyileşemeyen hastalar cerrahi yöntem gerekebilir. Bel fıtıklarında etkili sonuçlar alan merkezimizde hasta merkezli yaklaşım benimsenmektedir.

Slap Lezyonu Nedir?

SLAP lezyonu; tam adı ile superior labrum anterior olan omuz ekleminde görülen ciddi bir ortopedik problemdir. Tıp literatüründe Biceps olarak tanımlanan pazu kaslarının ilgili tendondan ayrılması olarak tanımlanmaktadır. 

Biceps humeri; kısa ve uzun olmak üzere iki başı bulunmakta ve uzun olan baş tondon dokusuna dönüşerek omuz eklemi içerisine girmektedir. Söz konusu uzun başın eklem içerisinde Y şeklindeki yapısı SLAP olarak adlandırılmaktadır. SLAP dokusunun deformasyona uğraması ya da yırtılması da SLAP lezyonu olarak tanımlanmaktadır. 

Faydalı Bilgiler

Nörolojik Rehabilitasyon Uygulama Alanları
 • İnme (Felç)
 • Omurilik Yaralanmaları (Nörolojik)
 • Travmatik Beyin Hasarı
 • Multiple Skleroz (MS)
 • Myastenia Gravis
 • Gullian-Barre
 • Parkinson ve Huntington Hastalığı
 • Beyin Tümörü ve Cerrahisi
 • İş Kazası Sonucu Oluşan Nörolojik Problemler
 • Myopati (Kas Hastalıkları)
 • Polinöropati (Sinirlerin işlevlerini kaybetmesi)
 • Sinir Yaralanmaları
 • Fasiyal Paralizi (Yüz Felci)
 • Ve Sinir Sistemini Etkileyen Diğer Problemler
Graston Tekniği

Graston tekniği, yaralanmış dokuyu ve fasyal kısıtlamaları etkili bir şekilde tespit etmeyi sağlar. En iyi hareket yelpazesini koruyabilmeyi amaçlar. Farklı kas yapıları için spesifik enstrümanlar tarafından uygulanır. Yumuşak doku mobilizasyonunun kanıta dayalı ve yenilikçi bir yöntemidir.

Triger Point Tedavisi

Trigger point, diğer adıyla tetik nokta, kas fibrillerinin normal fonksiyonel ilişkisinin bozulduğu alandaki hassasiyetin bölgesel bir dağılım karakterinde olduğu ağrılı kas alanıdır. Tetik noktalar, kası zayıf ve gergin hale getirerek etkilemektedir.

Kuru İğneleme

Kuru iğne tedavisi ilk olarak Kanada da uygulanmaya başlayan ameliyatsız ve ilaçsız bir ağrı tedavisi yöntemi olup kronik kas ve iskelet sistemi hastalıklarına bağlı ağrıların tedavisinde uygulanır.

Manuel Terapi

Manuel terapi, herhangi bir cihaz ya da makineye kullanmaksızın sadece elle uygulanan bir fizik tedavi şeklidir. Manuel terapide uzmanlar, kas spazmı, kas gerginliği ve eklem disfonksiyonunun neden olduğu ağrıları azaltmak için bölgedeki eklemleri hareketini desteklemek ve kas dokusunda baskı yapmak için yalnızca ellerini kullanırlar.

Sorularınız için bize ücretsiz danışabilirsiniz

AŞAĞIDAKİ İLETİŞİM BİLGİLERİMİZLE UZMANLARIMIZDAN ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALABİLİRSİNİZ

0212 909 92 49

info@ortopediklinik.com

Ginza Lavinya Park Dr. Nail Derelioğlu Kliniği Barış Mahallesi Belediye Caddesi No: 30/175 Beylikdüzü/İSTANBUL